Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Hoe beschermt GDPR uw privacy?

Op 24 mei 2016 trad in de Europese Unie een nieuwe verordening ter bescherming van de privacy van burgers in werking. Ze staat bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door deze verordening gelden nu dezelfde regels in de hele EU.

De sociale zekerheid hecht bijzonder veel belang aan uw privacy en aan de veiligheid van de gegevens die u ons verstrekt. Meer informatie vindt u in de verklaringen over de persoonsgegevens voor onze verschillende doelgroepen:

Burgers

Ondernemingen

Professionelen