Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Besturen die geen personeel meer in dienst hebben

Een bestuur dat gedurende een volledig kwartaal geen personeel in dienst heeft, moet de RSZ via een beveiligde toegang op de portaalsite van de sociale zekerheid op de hoogte brengen uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op dat kwartaal. Het bestuur moet voor dat kwartaal geen DmfAPPL meer indienen.

Een bestuur dat de uitdiensttreding van zijn laatste werknemer meldt via Dimona, en dat niet overweegt om in de nabije toekomst opnieuw personeel tewerk te stellen, moet dit eveneens melden aan de RSZ en wordt geschrapt uit het werkgeversrepertorium.

Een provinciaal of plaatselijk bestuur dat geen personeel meer in dienst heeft, maar als debiteur van de aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), bijdragen verschuldigd is aan de RSZ, blijft ingeschreven in het werkgeversrepertorium.