Doorstromingsprogramma in het Vlaams Gewest


Vlaams Gewest:

Op 30 september 2015 lopen de laatste werkervaringsprojecten onder de vorm van doorstromingsprogramma's in Vlaanderen af. Dit wil zeggen dat voor werknemers die afhangen van vestigingseenheden in het Vlaamse Gewest deze doelgroepvermindering niet meer kan worden toegepast.

Op 1 september 2016 wordt de doelgroepvermindering geschrapt voor Vlaanderen.