Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Cumulaties van doelgroepverminderingen

De vermindering Sociale Maribel kan gecumuleerd worden met één doelgroepvermindering. Per werknemer die het recht opent op de Sociale Maribel, moet het totaal bedrag van werkgeversbijdragen dat voor een doelgroepvermindering beschikbaar is, vooraf verminderd worden met het forfaitaire bedrag van de Sociale Maribel. In afwijking daarvan moet voor de werknemers van een beschutte werkplaats bij de berekening van de werkgeversbijdragen die in aanmerking komen voor een doelgroepvermindering GEEN rekening worden gehouden met dit forfaitaire bedrag.

Evenwel kan de vermindering Sociale Maribel niet gecumuleerd worden met de doelgroepvermindering voor

  • de gesubsidieerde contractuelen van de openbare besturen;
  • de werknemers ter vervanging van de werknemers die gekozen hebben voor de (vrijwillige) vierdagenweek;
  • de werknemers, tewerkgesteld op basis van artikel 60, § 7 van de OCMW-wet;

De vermindering Sociale Maribel kan wel gecumuleerd worden met de doelgroepvermindering voor de gesubsidieerde contractuelen van de plaatselijke besturen, maar het bedrag van de vermindering Sociale Maribel wordt beperkt tot het bedrag van de op 31-12-2013 verschuldigde loonmatigingsbijdrage.

Indien er meerdere tewerkstellingslijnen zijn en de prestaties van één van de tewerkstellingslijnen onder het toepassingsgebied van de Sociale Maribel vallen, wordt het bedrag van de Sociale Maribel verdeeld rekening houdend met het relatieve aandeel van de prestaties van een bepaalde tewerkstellinglijn in het geheel van de prestaties voor dat kwartaal, gebruik makend van de prestatiebreuken ( µ / µ (glob)) en dit ook voor de tewerkstellingslijnen waarvoor de prestaties niet onder het toepassingsveld van de Sociale Maribel vallen.