De volledige responsabilisering

Een lokaal bestuur dat tijdens een kalenderjaar geen vastbenoemden meer in dienst heeft, wordt volledig geresponsabiliseerd. De loonmassa van de vastbenoemden is gelijk aan nul, maar het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen draagt nog wel pensioenlasten voor zijn gewezen vastbenoemde personeelsleden. Het bestuur draagt de eigen pensioenlasten voor 100%.

Een bestuur dat voor zijn vastbenoemden niet aangesloten is bij het gesolidariseerde pensioenfonds, maar dat een uitgedoofd aantal vastbenoemden heeft die ingevolge de gemeentefusies aangesloten waren bij pool één, draagt zelf de volledige pensioenlast van de gewezen vastbenoemden.