8.4.3.3. De vergoedingen voor beroepsziekten van de publieke sector

De looncode 140 wordt – zowel voor de contractanten als voor de statutairen - gebruikt voor de vergoeding tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid wegens een erkende beroepsziekte. De volledige vergoeding (90% van het loon) moet met deze code aangegeven worden, en is alleen onderworpen aan persoonlijke socialezekerheidsbijdragen, en voor de statutairen aan persoolijke en patronale pensioenbijdragen.