Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Helpcentrum

Elektronische identiteitskaart

Informatie over de elektronische identiteitskaart

Gestructureerde berichten

XML Legende

XML Legende: informatie voor de interpretatie van de gebruikte grafische schema's in de voorbeelden van XML-documenten

Digitale handtekening

Technische informatie aangaande de digitale handtekening

Sleutelbegrippen

Definitie van de sleutelbegrippen regelmatig op het portaal gebruikt

Technische FAQ's

Technische FAQ's: eerste hulp bij technische problemen op het portaal van de sociale zekerheid.

Ondersteuning op afstand

Voor ondersteuning op afstand: gebruik het programma Simple Help wanneer het contactcenter u daartoe uitgenodigd heeft.