Algemeen

De RSZ gebruikt voor de plaatselijke en provinciale besturen drie soorten facturen:

  • een maandelijkse factuur;
  • een factuur waarin de sancties voor laattijdige aangiften of laattijdige betalingen worden vermeld;
  • een jaarlijkse factuur met het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage.