Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Toegankelijkheidsverklaring

De Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ) streven ernaar om de informatie op deze website toegankelijk te maken, in overeenstemming met de wet van 19 juli 2018 over de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsdiensten. Raadpleeg de volledige tekst van de wet van 19 juli 2018 op de website van het Belgisch Staatsblad Nieuw venster.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor het portaal van de sociale zekerheid.

Deze verklaring geldt niet voor de onlinediensten.

Nalevingsstatus

Op basis van een vereenvoudigde audit kunnen we besluiten dat de website gedeeltelijk voldoet aan de Europese norm EN 301 549 over de toegankelijkheid van informaticatoepassingen. Raadpleeg de pdf met de volledige tekst van de norm EN 301 549 (in het Engels) op de website van ETSI .pdf - Nieuw venster.

Een volledige naleving kan enkel gewaarborgd worden na een grondige audit.

Raadpleeg het rapport van de vereenvoudigde audit voor meer informatie.

Niet-toegankelijke inhoud

De pagina’s van de Glossaria en Administratieve Instructies bevatten niet-toegankelijke inhoud:

 • Sommige pagina's bevatten afbeeldingen (img-elementen) zonder alt-attribuut. Dat is een tekst die dient als alternatief voor niet-tekstuele inhoud.
 • Sommige pagina's bevatten benadrukte of speciale tekst zonder semantische markering.
 • Sommige pagina’s bevatten tabellen waarin geen van de gegevenscellen als kop gemarkeerd zijn met id- en headersattributen.
 • Sommige pagina’s bevatten tabellen waarin kopcellen niet met een scope-attribuut aan gegevenscellen gelinkt zijn.
 • Sommige pagina's bevatten sectiekoppen zonder h1-h6-identificatie.
 • Sommige pagina's bevatten elementen met onvoldoende contrast, meer specifiek minder dan de minimale contrastverhouding van 4,5:1 tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond.
 • Sommige pagina’s bevatten geen link aan de bovenkant van de pagina om direct naar het hoofdgedeelte van de inhoud te gaan, geen link aan het begin van een herhaald inhoudsblok om naar het einde van dat blok te gaan en geen links aan de bovenkant van de pagina om naar elk van de inhoudsgebieden te gaan.
 • Sommige pagina’s hebben geen titelelement.
 • Sommige pagina’s hebben geen taalattribuut in het html-element.
 • Sommige pagina's bevatten dubbele ID-waarden.
 • Sommige pagina’s gebruiken geen standaard HTML-formulierbedieningselementen en koppelingselementen.

Sommige pagina's van de website bevatten bestanden (pdf, documenten, video's, enz.) waarvan de toegankelijkheid niet kan worden gegarandeerd.

Voorgestelde alternatieven

Er is op het ogenblik geen alternatief voor de beschreven fouten.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben de toegankelijkheidsverklaring opgesteld op basis van:

 • de resultaten van de Bosa Accessibility Tool
 • een kritische analyse op basis van de WCAG-principes
 • manuele testen
 • het auditrapport

De audit gebeurde op 07/01/2024.

Raadpleeg het rapport van de vereenvoudigde audit over de toegankelijkheid van deze website.

We hebben deze verklaring opgesteld op 18/01/2024.

De laatste herziening van deze verklaring gebeurde op 21/06/2023.

Contactgegevens

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website? Neem dan contact op via het contactformulier.

Krijgt u geen antwoord, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst via contact@federaalombudsman.be.