Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Toegankelijkheidsverklaring

De Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ) doen hun best om de informatie op hun websites voor iedereen toegankelijk te maken.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de informatieve pagina’s van het portaal Onderneming van de sociale zekerheid, inclusief Coming2Belgium en Leaving Belgium. Ze volgt de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties Nieuw venster.

De onlinediensten op het portaal van de sociale zekerheid hebben elk hun eigen toegankelijkheidsverklaring. U vindt die in de footers van de individuele onlinediensten. In de meeste gevallen zult u moeten inloggen om de toegankelijkheidsverklaring te zien.

Nalevingsstatus

Het portaal van de sociale zekerheid, Coming2Belgium en Leaving Belgium voldoen niet volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

Portaal

Minstens één video op het portaal heeft geen transcript.
We werken momenteel aan een versie die voor iedereen toegankelijk is, en publiceren die zo snel mogelijk.

Coming2Belgium en Leaving Belgium

De volgende elementen zijn niet toegankelijk:

  • De HTML-structuur van de website moet verbeterd worden.
  • Sommige ankerelementen hebben een geldig href-label, maar bevatten geen linkinhoud.
  • De kleurcontrasten zijn niet sterk genoeg.
  • Er ontbreken labels en tooltips op sommige pagina’s en in sommige velden.
  • Sommige elementen hebben geen naam beschikbaar voor een toegankelijkheids-API.

Op Leaving Belgium zijn bovendien de zoekresultaten niet als links gemarkeerd.

We werken momenteel aan een versie die voor iedereen toegankelijk is, en publiceren die zo snel mogelijk. Een nieuwe en volledig toegankelijke versie is momenteel in ontwikkeling. De publicatiestreefdatum is eind 2021.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld op 21/08/2020. Het resultaat is gebaseerd op de volgende tests:

  • Audit uitgevoerd met BOSA Accessibility Check
  • Kritische analyse op basis van de W3C-criteria Nieuw venster (in het Engels)

De laatste update van onze verklaring gebeurde op 21/09/2020.

Feedback en contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website? Neem dan contact op met het contactcenter van de sociale zekerheid op het nummer 02 511 51 51 of via het contactformulier (kies ‘Ander onderwerp’).

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst: contact@federaalombudsman.be