Onlinediensten voor ondernemingen en hun mandatarissen

 • Aanwezigheidsregistratie

  Wie registreert u, wanneer moet het en hoe pakt u het aan? Alles wat u moet weten over de aanwezigheidsregistratie bij werken in onroerende staat.

  Lees meer
 • Loonlastenverlaging

  Bekijk de lastenverlagende maatregelen voor gelegenheidswerknemers en vaste werknemers in de horecasector.

  Lees meer
 • RSZ-navordering

  De RSZ begeleidt u bij de betaling van uw sociale bijdragen. Bekijk de maatregelen die genomen zijn om het inningsproces te reorganiseren.

  Lees meer
 • Werken met contractanten

  Wanneer u met contractanten werkt, moet u bepaalde werken aangeven en nagaan of de inhoudingsplicht van toepassing is op de factuur.

  Lees meer
 • Meer nieuws

  Volg onze berichten en blijf op de hoogte van de diensten van de sociale zekerheid.

  Lees het nieuws

RSZ-werkgevers

Administratieve instructies RSZ

De algemene Administratieve instructies RSZ duiden aan wie bijdragen verschuldigd is en in welke mate. U vindt er ook uitleg over de verplichtingen van de werkgevers tegenover de RSZ en de verschillende stelsels van de sociale zekerheid.

Codelijsten

Wilt u de lijst met werknemerskengetallen of de lijst met verminderingscodes of een andere lijst downloaden? Raadpleeg dan de codelijsten, ook wel de gestructureerde bijlagen DB Notes - Nieuw venster genoemd.

Attesten RSZ

De RSZ verzamelt een aantal gegevens over de werkgevers en het aantal werknemers dat ze tewerkstellen. Op de website van de RSZ Nieuw venster kunt u een attest van deze gegevens aanvragen.

RSZPPO-werkgevers

Instructies voor de werkgevers

De algemene instructies voor de werkgevers verduidelijken wie bijdragen verschuldigd is en in welke mate. U vindt er ook uitleg over de verplichtingen van de werkgevers tegenover de RSZPPO en over de verschillende stelsels van de sociale zekerheid.

Codelijsten

Wilt u de lijst met werknemerskengetallen of de lijst met verminderingscodes of een andere lijst downloaden? Raadpleeg dan de codelijsten, ook wel de gestructureerde bijlagen DB Notes - Nieuw venster genoemd.

Attesten RSZPPO

De RSZPPO levert attesten af over het indienen van socialezekerheidsaangiften en de regelmatige betaling van bijdragen. Vraag uw eigen attesten DB Notes - Nieuw venster aan.

Zelfstandigen

Werknemers in dienst nemen

U werft een werknemer aan of bent van plan dat te doen? Dan moet u zich identificeren als werkgever bij de RSZ. Dat doet u via de onlinedienst WIDE (Werkgever IDentificatie/ion Employeur).

Login

U bent niet aangemeld - aanmelden als zelfstandige / aanmelden als vrij beroep

Softwarehuizen en informatici

TechLib

Alle technische informatie over:

Arbeidsrelaties

 • Dimona

  Geef het begin of het einde van een tewerkstelling aan.

 • Capelo

  Vul loopbaandossiers van overheidspersoneel aan, wijzig de gegevens of vul historische gegevens aan.

 • Werkgevers- repertorium

  Bekijk de contactgegevens van werkgevers.

 • DB2P voor werkgevers en vennootschappen

  Raadpleeg uw dossier in de Databank Aanvullende Pensioenen.

 • DmfA

  Geef de loon- en arbeidstijdgegevens van werknemers aan, of wijzig een aangifte.

 • DmfAPPL

  Geef de loon- en arbeidstijdgegevens van werknemers aan, of wijzig een aangifte.

 • Ecaro

  Bekijk de gegevens van de RVA in verband met bijdrageverminderingen voor werknemers.

 • Artikel 17

  Doe aangifte van uw vrijstelling tot het betalen van sociale bijdragen (sportieve en socioculturele sector).

 • Mahis

  Bekijk en beheer mandaten in verband met uw sociale administratie.

 • Student@work - 50days

  Raadpleeg het aantal dagen dat een student voor u mag werken tegen verminderde RSZ-bijdragen.

 • Dossier Loopbaan- onderbreking en tijdskrediet

  Dien aanvragen voor loopbaanonderbreking en tijdskrediet in.

 • Tewerkstellings- maatregelen

  Ga na of uw onderneming bij de aanwerving van een nieuwe werknemer voordelen of premies kan krijgen.

 • Publieke mandatarissen

  Doe aangifte van een publiek mandaat.

 • Trillium

  Bekijk het jaaroverzicht van tewerkstellingsmaatregelen.

 • Pensioenkadaster

  Doe maandelijks aangifte van de pensioenvoordelen die u uitbetaald heeft.

 • Horeca@work - 50days

  Raadpleeg het aantal dagen dat u een gelegenheidswerknemer in de horeca kunt tewerkstellen.

Sociale risico's

 • Tijdelijke werkloosheid

  Doe een aanvraag tot tijdelijke werkloosheid bij de RVA.

 • ASR - Werkloosheid

  Doe een aangifte van werkloosheid. Werk een opgeslagen aangifte af, volg uw aangifte of annuleer ze.

 • ASR - Uitkeringen

  Doe een aangifte om het recht op uitkeringen te laten vaststellen. Werk een opgeslagen aangifte af of volg uw aangifte.

 • ASR - Arbeidsongevallen

  Privésector - Geef een arbeidsongeval aan, werk een opgeslagen aangifte af of volg uw aangifte.

 • Validatieboek

  Vul het controleformulier tijdelijke werkloosheid C 3.2 A online in.

 • Publiato

  Publieke sector - Geef een arbeidsongeval binnen de publieke sector aan bij het FAO.

 • ASR

  Geef een sociaal risico aan, wijzig en volg uw aangiften.

 • FollowIt

  Volg uw aangiften van sociale risico’s.

 • DestHa

  Configureer de routingparameters voor uw ASR-aangiften (alleen RIZIV).

Werken met contractanten

 • Inhoudingsplicht

  Opdrachtgever of aannemer? Controleer of uw werk onder de inhoudingsplicht valt. Bereid de storting van de inhouding op factuur voor.

 • Aangifte van werken

  Aannemer? Doe aangifte van werken “30bis” en “30ter”.

 • New Checkinatwork

  Registreer de aanwezigheid van werknemers bij werken in onroerende staat.

Accountbeheer van mijn onderneming

 • Toegangsbeheer

  Maak en beheer gebruikersaccounts, en definieer ontvanger en formaat van de taken binnen uw onderneming.

 • Wide

  Identificeer uw onderneming (of die waarvoor u bent gemandateerd) als werkgever bij de RSZ.

 • Registreren (RSZ)

  Registreer u als RSZ-werkgever op het portaal en maak gebruik van de beveiligde onlinediensten.

 • Registreren (RSZPPO)

  Registreer u als RSZPPO-werkgever op het portaal en maak gebruik van de beveiligde onlinediensten.

 • Rx

  Schrijf u in als RSZPPO-werkgever of wijzig uw gegevens met de formulieren R of de onlinedienst Rx.

Andere

 • Limosa

  Registreer een tijdelijke opdracht van een buitenlandse werknemer in België.

 • Gotot

  Vraag een A1 of een ‘Certificate of Coverage’ aan om een werknemer te laten werken in het buitenland.

 • Vakantiebestand

  Bekijk de vakantiegegevens (vakantiegeld, duur van de vakantie, enz.) van werknemers.

 • Consultatie facturen werkgevers

  Erkend Sociaal Secretariaat? Bekijk voor aangesloten werkgevers de facturen uitgereikt door de RSZ.

 • e-Cur

  Raadpleeg de dossiers van het Fonds voor Sluiting van de Ondernemingen waarvoor u bent aangesteld.

 • Simulatie sociale bijdrage

  Zelfstandige? Simuleer een rapport van uw sociale bijdrage, eventueel met Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen.

 • Minnelijk afbetalingsplan

  Dien een aanvraag tot minnelijk afbetalingsplan in.

 • Nieuws RSZPPO

  Bekijk het nieuws van de sociale zekerheid op de website van de RSZPPO Nieuw venster. Wilt u op de hoogte blijven van updates? Abonneer u op de nieuwsbrief Nieuw venster.

 • Contact

  Tel.: +32 (0)2 511 51 51 (van 7.00u tot 20.00u CET)

  Fax: +32 (0)2 239 14 09

  DMFAPPL@onssapl.fgov.be

 • e-Box

  De beveiligde elektronische brievenbus van uw onderneming. U ontvangt er taken en documenten van de instellingen van de sociale zekerheid.

 • Kalender

  De kalender toont de vervaldagen van uw administratieve verplichtingen en onderhoudsdata van het portaal.

 • Eerste keer hier?