Onlinediensten voor ondernemingen en hun mandatarissen

 • Fusie RSZ en DIBISS

  De RSZ en DIBISS willen in 2017 fusioneren. De beheerscomités van beide instellingen hebben een concreet voorstel van het management daarover principieel goedgekeurd.

  Lees meer
 • Elektronische ASR

  Vanaf 2016 moeten de ASR of aangiften van sociale risico's (C3.2, C131A, C4) verplicht elektronisch gebeuren. Tegelijkertijd vereenvoudigt ook de verzending van deze aangiften werkloosheid via de kanalen web en batch.

  Lees meer
 • Lancering Student@work-app

  Student@work nu beschikbaar als app voor mobiele toestellen.

  Lees meer
 • Tevredenheidsenquête RSZ

  De RSZ peilde naar de tevredenheid van werkgevers, sociale secretariaten en socialedienstverrichters en kreeg een goed rapport.

  Lees meer
 • Aanwezigheidsregistratie uitgelegd

  Hoe kiest u het registratiekanaal dat best bij uw onderneming en uw werkwijze past? U leest het hier.

  Lees meer

RSZ-werkgevers

Administratieve instructies RSZ

De algemene Administratieve instructies RSZ duiden aan wie bijdragen verschuldigd is en in welke mate. U vindt er ook uitleg over de verplichtingen van de werkgevers tegenover de RSZ en de verschillende stelsels van de sociale zekerheid.

Codelijsten

Wilt u de lijst met werknemerskengetallen of de lijst met verminderingscodes of een andere lijst downloaden? Raadpleeg dan de codelijsten, ook wel de gestructureerde bijlagen DB Notes - Nieuw venster genoemd.

Attesten RSZ

De RSZ verzamelt een aantal gegevens over de werkgevers en het aantal werknemers dat ze tewerkstellen. Op de website van de RSZ Nieuw venster kunt u een attest van deze gegevens aanvragen.

Administratieve navordering

Wanneer moet u uw sociale bijdragen betalen? Bekijk de vervaldata voor de betalingen van voorschotten en saldi in de kalender.

Werkgevers PPL

Info

Vanaf december 2014 zal de maandelijkse factuur van uw bestuur elektronisch verstuurd worden naar uw e-Box. Wilt u hierover meer weten? Lees ons bericht over de introductie van de elektronische factuur .pdf - Nieuw venster.

Instructies voor de werkgevers

De algemene instructies voor de werkgevers verduidelijken wie bijdragen verschuldigd is en in welke mate. U vindt er ook uitleg over de verplichtingen van de werkgevers PPL tegenover de DIBISS en over de verschillende stelsels van de sociale zekerheid.

Codelijsten

Wilt u de lijst met werknemerskengetallen of de lijst met verminderingscodes of een andere lijst downloaden? Raadpleeg dan de codelijsten, ook wel de gestructureerde bijlagen DB Notes - Nieuw venster genoemd.

Zelfstandigen

Werknemers in dienst nemen

U werft een werknemer aan of bent van plan dat te doen? Dan moet u zich identificeren als werkgever bij de RSZ. Dat doet u via de onlinedienst WIDE (Werkgever IDentificatie/ion Employeur).

Sociale bijdragen voor zelfstandigen

Sinds 1 januari 2015 is de manier waarop de sociale bijdragen voor zelfstandigen berekend worden, grondig aangepast. Lees meer over de nieuwe berekeningswijze.

Login

U bent niet aangemeld - aanmelden als zelfstandige / aanmelden als vrij beroep

Arbeidsrelaties

 • Dimona

  Geef het begin of het einde van een tewerkstelling aan.

 • Capelo

  Vul loopbaandossiers van overheidspersoneel aan, wijzig de gegevens of vul historische gegevens aan.

 • Werkgevers- repertorium

  Bekijk de gegevens van werkgevers.

 • DB2P voor werkgevers en vennootschappen

  Raadpleeg uw dossier in de Databank Aanvullende Pensioenen.

 • DmfA

  Geef de loon- en arbeidstijdgegevens van werknemers aan, of wijzig een aangifte.

 • DmfAPPL

  Geef de loon- en arbeidstijdgegevens van werknemers aan, of wijzig een aangifte.

 • Ecaro

  Bekijk de gegevens van de RVA in verband met bijdrageverminderingen voor werknemers.

 • Wide

  Identificeer een onderneming als werkgever bij de RSZ, vraag een aanpassing van de gegevens of schrap de hoedanigheid van werkgever.

 • Artikel 17

  Doe aangifte van uw vrijstelling tot het betalen van sociale bijdragen (sportieve en socioculturele sector).

 • Mahis

  Bekijk en beheer mandaten in verband met uw sociale administratie.

 • Student@work - 50days

  Raadpleeg het aantal dagen dat een student voor u mag werken tegen verminderde RSZ-bijdragen.

 • Dossier Loopbaan- onderbreking en tijdskrediet

  Dien aanvragen voor loopbaanonderbreking en tijdskrediet in.

 • Tewerkstellings- maatregelen

  Ga na of uw onderneming bij de aanwerving van een nieuwe werknemer voordelen of premies kan krijgen.

 • Publieke mandatarissen

  Doe aangifte van een publiek mandaat.

 • Trillium

  Bekijk het jaaroverzicht van tewerkstellingsmaatregelen.

 • Pensioenkadaster

  Doe maandelijks aangifte van de pensioenvoordelen die u uitbetaald heeft.

 • Horeca@work - 50days

  Raadpleeg het aantal dagen dat u een gelegenheidswerknemer in de horeca kunt tewerkstellen.

Sociale risico's

 • Tijdelijke werkloosheid

  Doe een aanvraag tot tijdelijke werkloosheid bij de RVA.

 • ASR

  Geef een sociaal risico aan, wijzig en volg uw aangiften.

 • Validatieboek

  Vul het controleformulier tijdelijke werkloosheid C 3.2 A online in.

 • Publiato

  Publieke sector - Geef een arbeidsongeval binnen de publieke sector aan bij het FAO.

 • FollowIt

  Volg uw aangiften van sociale risico’s.

 • DestHa

  Configureer de routingparameters voor uw ASR-aangiften (alleen RIZIV).

Werken met contractanten

 • Inhoudingsplicht

  Opdrachtgever of aannemer? Controleer of uw werk onder de inhoudingsplicht valt. Bereid de storting van de inhouding op factuur voor.

 • Aangifte van werken

  Aannemer? Doe aangifte van werken “30bis” en “30ter”.

 • Checkinatwork

  Registreer de aanwezigheid van werknemers bij werken in onroerende staat.

Financiële situatie van de onderneming

Accountbeheer van mijn onderneming

 • Toegangsbeheer

  Maak en beheer gebruikersaccounts, en definieer ontvanger en formaat van de taken binnen uw onderneming.

 • Registreren (RSZ)

  Registreer u als RSZ-werkgever op het portaal en maak gebruik van de beveiligde onlinediensten.

 • Registreren (DIBISS)

  Registreer u als werkgever PPL op het portaal en maak gebruik van de beveiligde onlinediensten.

 • Rx

  Schrijf u in als werkgever PPL of wijzig uw gegevens met de formulieren R of de onlinedienst Rx.

Andere

 • Limosa

  Registreer een tijdelijke opdracht van een buitenlandse werknemer in België.

 • Gotot

  Vraag een A1 of een ‘Certificate of Coverage’ aan om een werknemer te laten werken in het buitenland.

 • Vakantiebestand

  Bekijk de vakantiegegevens (vakantiegeld, duur van de vakantie, enz.) van werknemers.

 • e-Cur

  Raadpleeg de dossiers van het Fonds voor Sluiting van de Ondernemingen waarvoor u bent aangesteld.

 • Simulatie sociale bijdrage

  Zelfstandige? Simuleer een rapport van uw sociale bijdrage, eventueel met Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen.

 • Nieuws DIBISS

  Bekijk het nieuws van de sociale zekerheid op de website van de DIBISS Nieuw venster. Wilt u op de hoogte blijven van updates? Abonneer u op de nieuwsbrief Nieuw venster.

 • Contact

  Tel.: +32 (0)2 239 14 00

  DMFAPPL@dibiss.fgov.be

 • e-Box

  De beveiligde elektronische brievenbus van uw onderneming. U ontvangt er taken en documenten van de instellingen van de sociale zekerheid.

 • Kalender

  De kalender toont de vervaldagen van uw administratieve verplichtingen en onderhoudsdata van het portaal.

 • TechLib

  TechLib centraliseert de technische informatie voor de onlinediensten. Kies een dienst en selecteer de gewenste documentatie.

 • Eerste keer hier?