Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Het ondernemingsnummer

Elk provinciaal of plaatselijk bestuur heeft een uniek ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Het ondernemingsnummer bestaat uit tien cijfers en wordt gebruikt bij elk contact van het bestuur met een andere overheidsinstelling.

De KBO is een gegevensbank waarin naast het ondernemingsnummer ook de basisge-gevens van het bestuur (maatschappelijke zetel, adres, activiteit, vestigingseenheden...) opgenomen zijn. De gegevensbank fungeert als de authentieke bron van de basisgegevens en houdt elke wijziging van de basisgegevens bij. De RSZ werd aangeduid als de instelling die de provinciale en plaatselijke besturen inschrijft in het KBO.