Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Doelgroepvermindering voor onthaalouders

Vanaf 1 januari 2014 wordt de vermindering voor de tewerkstelling van onthaalouders die sinds 2003 bestond, geïntegreerd als doelgroepvermindering in het systeem van de geharmomniseerde verminderingen.

Betrokken werkgevers

Het zijn de erkende opvangdiensten waarbij de onthaalouders aangesloten zijn.

Betrokken werknemers

Het gaat om onthaalouders 'sui generis'. Deze natuurlijke personen staan in voor de opvang van kinderen in een woning voor de opvang in gezinsverband en zijn aangesloten bij een dienst waarmee ze niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst.

Bedrag van de vermindering

De doelgroepvermindering G11 wordt toegekend voor onthaalouders gedurende de volledige duur van de tewerkstelling.

Te vervullen formaliteiten

Geen bijzondere formaliteiten.


 

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfAPPL - aangifte voor de vermindering voor onthaalouders

De specifieke vermindering voor de onthaalouders wordt aangegeven in het blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met de volgende gegevens:

 

Vermindering

Forfait/bedrag

Duur

Verminderingscode

Berekeningsbasis

Bedrag van de vermindering

Doelgroep onthaalouders

G11 (770 €)

Volledige duur van de tewerkstelling

4400

/

ja


Bij aangifte via de webtoepassing wordt de vermindering 4400 automatisch berekend als ze wordt aangeduid.

 

De doelgroepvermindering voor onthaalouders is cumuleerbaar met de Sociale Maribel.