Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Toekenningsvoorwaarden

De sociale dekking van het ontslagen statutaire personeelslid moet enkel geregulariseerd worden als de betrokkene binnen dertig dagen na het beëindigen van de arbeidsverhouding:

  • hetzij de hoedanigheid verkregen heeft van werknemer onderworpen aan de sociale zekerheid der werknemers;
  • hetzij als werkzoekende ingeschreven is bij de subregionale tewerkstellingsdienst;
  • hetzij het bewijs leveren dat zij gedurende dezelfde periode arbeidsongeschikt zijn wegens ziekte of invaliditeit, of zich in een periode van moederschapsverlof bevinden overeenkomstig de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.