Over de Sociale Zekerheid

Het klassieke sociale zekerheidsstelsel valt globaal genomen uiteen in drie stelsels: een stelsel voor werknemers in de privésector, een stelsel voor zelfstandigen en een stelsel voor (federale) ambtenaren.

Wat is de sociale zekerheid? In welke domeinen speelt ze een rol? Hoe wordt ze gefinancierd? Is er een verschil tussen sociale uitkeringen en sociale bijstand? Wat zijn de verschillende uitkeringen en bijslagen?

De instellingen van de Sociale Zekerheid

 • Meer info over FEDRIS
 • Meer info over de Federale Pensioendienst (FPD)
 • Meer info over de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)
 • Meer info over de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
 • Meer info over de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)
 • Meer info over de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
 • Meer info over het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
 • Meer info over het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
 • Meer info over de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
 • Meer info over de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)
 • Meer info over de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
 • Meer info over de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD Sociale Zekerheid)
 • Meer info over Sigedis