Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Het contractueel personeel

Voor de contractanten van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten zijn de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen gelijk aan 13,07%. De basiswerkgeversbijdrage wordt vastgesteld op 23,07%.

De persoonlijke socialezekerheidsbijdragen bestaan uit:

  • de bijdrage voor de sector uitkeringen van de verplichte invaliditeits- en ziekte-verzekering: 1,15%;
  • de bijdrage voor de sector gezondheidszorgen van de verplichte invaliditeits- en ziekteverzekering: 3,55%;
  • de bijdrage voor de sector werkloosheid: 0,87%;
  • de bijdrage voor het stelsel van de rust- en overlevingspensioenen van de werk-nemers: 7,50%.

Op de basiswerkgeversbijdrage van 23,07% worden de werkgeversbijdragen van de niet toepasselijke socialezekerheidsregelingen in mindering gebracht. In concreto wordt de basiswerkgeversbijdrage verminderd met

  • 1% voor de regeling van de beroepsziekten van de privésector;
  • 0,30% voor de regeling van de arbeidsongevallen van de privésector als het personeel van het provinciaal of plaatselijk bestuur onderworpen is aan de arbeidsongevallenregeling van de openbare sector.