Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Indieningstermijn

De kwartaalaangifte voor sociale zekerheid moet bij de RSZ worden ingediend vóór het einde van de maand die volgt op het kwartaal waarop de aangifte betrekking heeft:

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaald

30 april

31 juli

31 oktober

31 januari

Voor de provinciale en plaatselijke besturen die voor het opmaken en indienen van hun socialezekerheidsaangifte een beroep doen op een 'full service' secretariaat, wordt deze termijn met 1 kalendermaand verlengd: hun aangifte moet worden ingediend vóór het einde van de 2e maand volgend op het kwartaal waarop zij betrekking heeft.

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaald

31 mei

31 augustus

30 november

28 februari