Doelgroepvermindering voor jonge werknemers - startbaanovereenkomst

De doelgroepvermindering voor jonge werknemers wordt toegekend voor bepaalde jongeren die op de laatste dag van het kwartaal minder dan 26 jaar oud zijn en wiens refertekwartaalloon maximaal 9.000 EUR bedraagt.