Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Verjaarde kwartalen

Indien de wijzigende aangifte betrekking heeft op een verjaard kwartaal en deze strekt tot de gedeeltelijke terugbetaling van de aan de RSZ betaalde bijdragen, moet de werkgever of zijn rekencentrum de wijziging staven op het niveau van de werkgever. Hij moet in de zone ”staving” verwijzen naar het concrete document dat de verjaring van zijn vordering tot terugbetaling van de bijdragen heeft gestuit en de exacte datum ervan vermelden.

Voorbeelden zijn:

  • aangetekende zending van… (datum) betreffende…
  • inspectieverslag van… (datum) met betrekking tot de verbetering van…
  • dagvaarding van… (datum) - zie brief van…
  • vonnis/arrest van… (datum) - zie brief van…
  • inspectieverslag van… (datum) betreffende de regularisatie van….

Het inspectieverslag houdt enkel en alleen een stuiting van de verjaring in indien het door werkgever “VOOR AKKOORD” werd ondertekend.

Indien het inspectieverslag “VOOR ONTVANGST” ondertekend werd, moet elk der partijen de verjaring geldig stuiten door middel van een aangetekend schrijven.

In het laatste geval dient de voorzichtige werkgever een schrijven te richten aan de RSZ dat op geldige wijze de verjaring stuit van de bedragen die dreigen te verjaren. Hij zal hierbij redelijkerwijze verwijzen naar het inspectieverslag. Hij zal in de zone “staving” ook verwijzen naar zijn schrijven.
Bijkomende informatie over het stuiten van de verjaring dient vermeld te worden in de zone ”staving” op het niveau van de natuurlijke persoon.

Indien de wijzigende aangifte betrekking heeft op een verjaard kwartaal en deze strekt tot een daling van de verschuldigde bijdragen, dan kan de RSZ de regulariserende aangifte aanvaarden of weigeren. Bij de aanvaarding worden de bijdragen teruggestort op de rekening van de werkgever.


Indien de wijzigende aangifte betrekking heeft op een verjaard kwartaal en deze strekt tot de betaling van bijkomende bijdragen aan de RSZ, wordt de werkgever geacht afgezien te hebben van de verjaring.