Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Alle thema's

Beveiligde toegang voor werkgevers en zelfstandigen

Zowat alle administratieve verplichtingen die u hebt tegenover de sociale zekerheid, voert u digitaal uit. Uw uitwisseling van gegevens met de overheid is vertrouwelijk en beveiligd. Daarom moet iedereen die een onlinedienst wil gebruiken in naam van uw onderneming, daarvoor van een verantwoordelijke de toelating krijgen.

Hebt u nog geen beveiligde toegang tot het portaal en zijn onlinediensten? Raadpleeg dan de rubriek Eerste keer hier voor werkgevers of Eerste keer hier voor zelfstandigen.

Hebt u al een account op dit portaal en een beveiligde toegang? Dan leest u hier alles over:

 • de toegangen voor uw onderneming en hoe u ze beheert,
 • het beheer van uw eigen account,
 • het beheer van uw eigen gegevens, en
 • hoe u problemen met uw toegang oplost.

Rollen en taken in het toegangsbeheer

De verantwoordelijke voor de toegangen van uw onderneming is de Hoofdtoegangsbeheerder (HTB). Hebt u een onderneming zonder personeel, dan bent u dat gewoon zelf. In een onderneming met personeel kunt u ervoor kiezen om zelf Hoofdtoegangsbeheerder te zijn, of om de rol aan iemand anders in uw onderneming te geven.

De tabel hieronder toont u de verschillende rollen voor het beheer van de beveiligde toegang en de taken die bij die rollen horen. In een kleine onderneming of een onderneming zonder personeel is het niet nodig om zo ver te gaan. Normaal gezien hebt u als Hoofdtoegangsbeheerder automatisch ook het profiel van Toegangsbeheerder (TB) gekregen. Is dat niet het geval? Maak het dan voor uzelf aan in de onlinedienst Toegangsbeheer.

Tabel met de rollen in het toegangsbeheer en de taken per rol. In de eerste kolom vindt u de rollen, in de tweede kolom de bijbehorende taken.
Rol Taken
Wettelijke vertegenwoordiger
 • Hoofdtoegangsbeheerder aanstellen
 • Dienstverrichter aanstellen
 • e-Box Enterprise activeren
 • Toegang van de onderneming verwijderen
Hoofdtoegangsbeheerder (HTB)
 • Account van de onderneming activeren
 • Nieuwe hoedanigheden activeren
 • Gebruikers beheren
 • Toegangsbeheerders aanstellen
Toegangsbeheerder (TB)
 • Gebruikers beheren
 • Onlinediensten gebruiken
 • e-Box Enterprise gebruiken
 • Verzending via gestructureerde berichten configureren (optioneel)
Gebruiker
 • Onlinediensten gebruiken
 • e-Box Enterprise gebruiken