Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Vlaamse doelgroepvermindering voor leerlingen en DBSO-werknemers met een deeltijdse arbeidsovereenkomst

De Vlaamse doelgroepvermindering voor leerlingen wordt toegekend voor de personen die een alternerende opleiding volgen. Het betreft

  • de leerlingen die voldoen aan de voorwaarden van alternerend leren;
  • de jongeren in het deeltijds beroepsonderwijs (DBSO), tewerkgesteld met een deeltijdse arbeidsovereenkomst in het niet-duale leren.

Om in aanmerking te komen moet de jongere in het deeltijds beroepsonderwijs met een deeltijdse arbeidsovereenkomst beschikken over een elektronisch dossier (portfolio ) bij de VDAB op de laatste dag van het kwartaal van indienstname.   

De doelgroepvermindering voor jongeren in het DBSO met een deeltijdarbeidsovereenkomst wordt evenwel niet toegekend als de jongere valt onder het toepassingsgebied van de Sociale Maribel.

De forfaitaire doelgroepvermindering voor leerlingen is gelijk aan 1.000 EUR per kwartaal tijdens de volledige duur van de tewerkstelling.

Een jongere die na de alternerende opleiding bij de werkgever tewerkgesteld wordt met een arbeidsovereenkomst, behoudt het recht op de Vlaamse doelgroepverminde-ring voor laag- en middengeschoolde jonge werknemers gedurende de volledige peri-ode van maximum twee jaar. De start van de periode van de doelgroepvermindering voor jonge werknemers wordt beschouwd als het begin van een nieuwe arbeidsrelatie. De kwartalen van de Vlaamse doelgroepvermindering voor leerlingen wordt niet in mindering gebracht op de periode van de Vlaamse doelgroepvermindering voor laag- en middengeschoolde jonge werknemers.

Bijkomende informatie vindt U op de website van Vlaanderen (departement Werk en Sociale Economie).