Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Toegekende voordelen

De gesubsidieerde contractuelen zijn onderworpen aan de volledige werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. Evenwel is het bestuur de werkloosheidsbijdrage van 1,69% niet verschuldigd.

De werkgever geniet voor de gesubsidieerde contractuelen:

  • een premie van de gewestelijke overheid die een belangrijk deel van de loonkost dekt;
  • een doelgroepvermindering die gelijk is aan het bedrag van de volledige werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, verminderd met de loonmatigingsbijdrage, gedurende de volledige duur van de tewerkstelling.

De doelgroepvermindering wordt door de RSZ slechts toegekend als de juiste verminderingscode gebruikt wordt in de DmfAPPL. Om het voordeel van de doelgroepvermindering voor een gesubsidieerde contractueel te kunnen genieten, moet de verminderingscode 4001 vermeld worden in de socialezekerheidsaangifte.

De verminderingscode 4001 kan enkel nog gebruikt worden voor de gesubidieerde contractuelen die tewerkgesteld zijn in het Brussels Hoofdstelijk Gewest, het Waals Gewest en de Duitstalige regio.

In het Vlaams Gewest zijn de gesubsidieerde contractuelen afgeschaft. Een plaatselijk bestuur van het Vlaams Gewest kan de verminderingscode 4001 niet meer gebruiken.