Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De vrijgevigheden

Sommige voordelen zijn echte vrijgevigheden of gratificaties en worden niet beschouwd als loon. Een voordeel wordt beschouwd als vrijgevigheid als:

  • de werkgever het spontaan toekent naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis in het persoonlijk leven van de werknemer (bijv. grote brandschade aan zijn huis);
  • het bestuur geen traditie heeft om dergelijke voordelen toe te kennen;
  • de werknemer geen enkel recht kan uitoefenen op het voordeel;
  • er geen rechtstreeks verband bestaat met de dienstbetrekking.