Betrokken werkgevers

Enkel de OCMW’s vallen onder de toepassing van deze maatregel.