Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Het vastbenoemd personeel

Voor de vastbenoemden worden de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen beperkt tot de bijdrage van 3,55% voor de sector gezondheidszorgen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

De basiswerkgeversbijdrage van 23,07% wordt voor de vastbenoemden verminderd met

  • 1% voor de regeling van de beroepsziekten van de privésector;
  • 0,30% voor de regeling van de arbeidsongevallen van de privésector;
  • 8,86% voor het stelsel van de rust- en overlevingspensioenen van de werknemers;
  • 2,35% voor de sector uitkeringen van de verplichte invaliditeits- en ziekteverzekering;
  • 1,46% voor de sector werkloosheid.