Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Vermindering van de patronale socialezekerheidsbijdragen

De besturen die een werknemer aanwerven die voorheen het slachtoffer werd van een herstructurering genieten een doelgroepvermindering voor herstructureringen wanneer zij deze in dienst nemen door toedoen van een tewerkstellingscel.

Indien de werknemer bij zijn indienstneming minder dan 45 jaar is, dan bedraagt de vermindering:

  • 1.000 EUR tijdens het kwartaal van indienstneming en de daarop volgende vier kwartalen.

Indien de werknemer bij zijn indienstneming minstens 45 jaar is, dan bedraagt de vermindering:

  • 1.000 EUR tijdens het kwartaal van indienstneming en de daarop volgende vier kwartalen;
  • 400 EUR tijdens de volgende zestien kwartalen.

Als kwartaal van indienstneming wordt beschouwd het kwartaal waarin de werknemer tijdens de geldigheidsperiode van de “verminderingskaart herstructureringen” voor het eerst bij de betrokken werkgever wordt tewerkgesteld.

Een werkgever kan de doelgroepvermindering voor herstructureringen slechts genieten indien het refertekwartaalloon van de in dienst genomen werknemer niet hoger is dan:

  • 13.942,47 EUR als de werknemer op het ogenblik van de indienstneming minstens 30 jaar is;
  • 7.178,78 EUR als de werknemer op het ogenblik van de indienstneming minder dan 30 jaar is.

Het refertekwartaalloon omvat het enkelvoudig vertrekvakantiegeld (in de vakantieregeling van de privésector), uitbetaald door de vroegere werkgever.

Vlaams Gewest:

Vanaf 1 januari 2017 kan voor werknemers die in dienst treden bij een werkgever voor een tewerkstelling in Vlaanderen niet langer de 'doelgroepvermindering herstructurering' toegepast worden.

Als overgangsmaatregel kunnen werkgevers die werknemers hebben die in dienst getreden zijn vóór 1 januari 2017 en ononderbroken verder in dienst blijven (met een doorlopende of aansluitende arbeidsovereenkomst), voor deze werknemers voor de hen resterende kwartalen en onder dezelfde voorwaarden, van de vermindering blijven genieten. Er zijn specifieke verminderingscodes voor deze overgangsmaatregelen. De vermindering stopt definitief op 31 december 2018. 

Vanaf 1 oktober 2017 zijn de loongrenzen voor de overgangsbepalingen absoluut vastgelegd op:

  • indien de werknemer op moment van indiensttreding jonger is dan 30 jaar: 7.178,76 EUR;
  • indien de werknemer op het moment van indiensttreding minstens 30 jaar is: 13.942,47 EUR.

Aan de werknemersbijdragevermindering 'herstructurering' wijzigt er niets.

Waals Gewest (zonder de Duitstalige Gemeenschap):

Vanaf 1 juli 2017 kan voor werknemers die in dienst treden bij een werkgever voor een tewerkstelling in Wallonië niet langer de 'doelgroepvermindering herstructurering' toegepast worden.

Als overgangsmaatregel kunnen werkgevers die werknemers hebben die in dienst getreden zijn vóór 1 juli 2017 en ononderbroken verder in dienst blijven (met een doorlopende of aansluitende arbeidsovereenkomst), voor deze werknemers voor de hen resterende kwartalen en onder dezelfde voorwaarden, van de vermindering blijven genieten. Er zijn specifieke verminderingscodes voor deze overgangsmaatregelen. De vermindering stopt definitief op 30 juni 2020. 

 Vanaf 1 juli 2017 is de loongrens voor de overgangsbepalingen absoluut vastgelegd op:

  • indien de werknemer op het moment van indiensttreding minstens 30 jaar is: 13.942,47 EUR.

Aan de werknemersbijdragevermindering 'herstructurering' wijzigt er niets.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Vanaf 1 oktober 2017 kan voor werknemers die in dienst treden bij een werkgever voor een tewerkstelling in Brussel niet langer de 'doelgroepvermindering herstructurering' toegepast worden.

Als overgangsmaatregel kunnen werkgevers die werknemers hebben die in dienst getreden zijn vóór 1 oktober 2017 en ononderbroken verder in dienst blijven (met een doorlopende of aansluitende arbeidsovereenkomst), voor deze werknemers voor de hen resterende kwartalen en onder dezelfde voorwaarden, van de vermindering blijven genieten. Er zijn specifieke verminderingscodes voor deze overgangsmaatregelen. De vermindering stopt definitief op 31 december 2018. 

Vanaf 1 oktober 2017 is de loongrens voor de overgangsbepalingen absoluut vastgelegd op:

  • indien de werknemer op het moment van indiensttreding minstens 30 jaar is: 13.942,47 EUR.

Aan de werknemersbijdragevermindering 'herstructurering' wijzigt er niets.