Duitstalige Gemeenschap - werkkaarten langdurig werkzoekenden algemene categorie en jonge werknemers, toepasselijke verminderingscodes

(22/03/2019)

Vanaf 1 januari 2019 levert de RVA geen werkkaarten meer af aan langdurig werkzoekenden en jongeren voor een tewerkstelling in de gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap.

Echter, tot 30 juni 2019 levert de RVA nog kaarten af voor werknemers die in dienst zijn getreden vóór 1 januari 2019 maar niet tijdig een werkkaart hebben aangevraagd, zodat zij nog gebruik kunnen maken van de overgangsmaatregelen doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden of de overgangsmaatregelen doelgroepvermindering jongeren.

Let wel, de regel blijft gelden dat de aanvraag tot het verkrijgen van een werkkaart ten laatste op de 30ste dag volgend op de dag van de indienstneming moet gebeuren bij het bevoegde werkloosheidsbureau. Elke aanvraag die later toekomt heeft tot gevolg dat de periode waarin de vermindering kan worden toegekend, ingekort wordt met een periode die aanvangt op de dag van indienstneming en eindigt op de laatste dag van het kwartaal waarin de laattijdige indiening van de aanvraag voor een werkkaart gebeurd is.

Ter herinnering, de verminderingscodes doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden algemene categorie blijven behouden voor de overgangsmaatregelen. Daarentegen zijn er nieuwe verminderingscodes voor de overgangsmaatregelen doelgroepvermindering SINE.

top