Aantal opgebouwde vakantiedagen van de zeevarende

De opgebouwde vakantiedagen worden aangegeven na afloop van de zeereis. Op basis van deze gegevens wordt de individuele kalender (Poollijst der Zeevarenden) van de zeevarende beheerd buiten de DmfA.