Betaling in tienden of twaalfden (onderwijs)

In deze zone aanduiden of de leerkracht in tienden of twaalfden betaald wordt.