Onderwijs - betalingswijze

Hier moet een code gebruikt worden die de betalingswijze aangeeft van een werknemer in het onderwijs:

10 = betaling in tienden
12 = betaling in twaalfden
20 = aangepaste betalingswijze overeenkomstig de hervorming schooljaar 2022-2023 van het Franstalig onderwijs