Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Prijzengeld betaalde sportbeoefenaars

Prijzen die organisatoren toekennen aan betaalde sportbeoefenaars wegens het behalen van bepaalde individuele resultaten, worden uitgesloten uit het loonbegrip als aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • het recht op de prijzen wordt uitsluitend toegekend door de organisator van de sportwedstrijd
  • de organisator draagt de volledige financiële last van de prijzen
  • de verdeling in functie van de individuele prestaties wordt vóór de aanvang van de wedstrijd door de organisator vastgelegd
  • de prijs wordt rechtstreeks aan de individuele sportbeoefenaar betaald:
    • door de organisator of
    • door een vereniging zonder winstuitkeringsdoel die de organisatie, de promotie en/of de verspreiding van sport tot doel heeft en enkel als tussenpersoon optreedt tussen de organisator en de sporter.

Het staat de individuele sporter vrij de prijzen nadien te delen met ploeggenoten of medewerkers van de ploeg.

De uitsluiting geldt enkel als de prijs niet verleend werd ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierbij, al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid.