Aantal uren Vlaams opleidingsverlof

In deze zone moet het aantal uren afwezigheid om een opleiding te volgen in het kader van het Vlaams opleidingsverlof vermeld worden. Het gaat om dezelfde prestaties als aangegeven onder prestatiecode 5.