Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Binnenschippers

Vanaf 1 januari 2016 moeten alle werknemers die werken in de binnenscheepvaart rechtstreeks aangegeven worden bij de RSZ. De Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart (BK4) houdt namelijk op te bestaan.

Er wordt wel een overgangsperiode voorzien waarin BK4 de verdere opvolging doet voor de kwartalen uit het verleden (vóór 2016). De gegevens die betrekking hebben op deze kwartalen moeten daarom zo snel mogelijk en uiterlijk op 30 mei 2016 aan BK4 worden overgemaakt. De betalingen moeten aan hen worden overgemaakt tot en met 15 juni 2016. Voor vragen kan u met hen contact opnemen op het nummer 03 221 02 88.

Aan de bijdrageberekening zelf verandert er niets. Dat betekent dat werkgevers die gewoonlijk één of meer schepen exploiteren voor rekening van derden voor hun personeel uit de binnenscheepvaart de bijdragen berekenen op 22/25sten van het aangegeven brutoloon. Deze werknemers worden daarom aangegeven onder een aparte werkgeverscategorie. Vanaf 1 januari 2016 is dat werkgeverscategorie 121.

 

Vanaf 1 januari 2021 wordt deze werkgeverscategorie opgesplitst zodat de regeling geldt voor volgende werkgeverscategorieën:

  • 121: binnenvaart + passagiersvaart (40u) voor derden
  • 221: kanaalarbeid + passagiersvaart (38u) voor derden
  • 621: systeemvaart
  • 721: sleepvaart

 

Opgelet:

  • Per werkgever kan er maar één mandataris worden aangesteld voor de verplichtingen ten opzichte van RSZ. Het is dus niet meer mogelijk om per activiteit (werkgeverscategorie) een andere mandataris aan te stellen. Ook werkgevers die voor 2016 al een beroep deden op een mandataris moeten een nieuw mandaat afsluiten. Via de onlineapplicatie Mahis kunnen mandaten worden beheerd (mandataris) en geconsulteerd (werkgevers en mandatarissen). Voor vragen over de mandaten kan u contact opnemen met de directie identificatie: identifactunl@rsz.fgov.be.
  • Vanaf 1 januari 2016 zijn ook de voorschotten verschuldigd aan de RSZ.
  • .