Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Herinvoering 120 extra vrijwillige overuren 'relance-uren'

De regering keurde in de ministerraad van 12 mei 2023 de herinvoering goed van 120 bijkomende vrijwillige overuren, de zogenoemde 'relance-uren', voor de periode 1 juli 2023 - 30 juni 2025. Voor de sociale zekerheid worden deze 120 extra uren vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en moeten zij ook niet worden aangegeven in de DmfA.

Het gaat om 120 vrijwillige overuren te spreiden over het 3de en 4de kwartaal 2023, 120 vrijwillige overuren voor 2024 en 120 vrijwillige overuren te spreiden over het 1ste en 2de kwartaal 2025, ongeacht de sector (maar alleen bij werkgevers die vallen onder de arbeidswet van 16 maart 1971, wat overeen komt met de privésector en een beperkt aantal werkgevers uit de openbare sector - art. 3, §1, 1° van de wet van 16 maart 1971) (niet-gepubliceerde wetgeving).

Meer informatie over vrijwillige overuren en deze extra 120 overuren vindt u terug op de website van de FOD WASO.

Wat de bedrijfsvoorheffing betreft verwijzen we naar de FOD Financiën voor meer informatie en de laatste stand van zaken.