Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Identificatie onderneming-gebruiker uitzendkracht

Naast de algemene parameters van de werknemerslijn en de tewerkstellingslijn die door meerdere socialezekerheidsinstellingen gebruikt worden, is de informatie in dit blok enkel bestemd voor de RSZ. 

Om de gebruikers van uitzendarbeid te responsabiliseren die oneigenlijk gebruik maken van opeenvolgende dagcontracten (ODC's), voorziet de programmawet van 26 december 2022 (BS van 30 december 2022) een bijzondere RSZ-bijdrage ten laste van de gebruiker wanneer een uitzendkracht per semester bij eenzelfde gebruiker een bepaald aantal ODC’s overschrijdt.

Om de verplichting correct te kunnen uitvoeren moet de 'gebruiker' van de uitzendkracht worden geïdentificeerd. Volgende zones zijn voorzien:

  • KBO-nummer van de onderneming-gebruiker
  • naam en adres van de onderneming-gebruiker
  • BTW-nummer onderneming-gebruiker
  • INSZ-nummer van de gebruiker.

Als het KBO-nummer van de onderneming-gebruiker wordt meegedeeld, zijn de andere gegevens niet nodig.

Als het KBO-nummer = 0 (niet gekend) dan moet de naam van de onderneming worden opgegeven en bijkomend het adres in een bijkomend blok.

In het geval van een natuurlijke persoon zonder KBO-nummer, moet het INSZ-nummer worden opgegeven en naam en adres.

 

In het geval de werknemer-uitzendkracht een student onder solidariteitsbijdrage is, moet voor hem elk kwartaal het aantal ODC's in een aparte zone worden aangegeven.