De bijdrage voor een Sociale Dienst in de lokale overheidssector

DmfAPPL

De provinciale en plaatselijke besturen die aangesloten zijn bij een Sociale Dienst, zijn een werkgeversbijdrage op het loon van de contractuele en de statutaire personeelsleden verschuldigd aan de RSZ.

De bijdrage is naargelang het geval bestemd voor:

  • de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de provinciale en plaatselijke besturen (0,14% voor het jaar 2019, 2020, 2021 en voor 2022);
  • de Sociale Dienst van de politie SSD-GPI (0,15%);
  • de Gemeenschappelijke Sociale Dienst lokale besturen in Vlaanderen GSD-V (0,15%).

 

 

DmfA

De GSD-V bijdrage van 0,15 % zal nu ook via de DmfA geïnd worden voor sommige private werkgevers aangesloten bij de GSD-V.

Bijkomende informatie DmfA - Bijdrage voor een sociale dienst

In DMFA wordt de GSD-V bijdrage aangegeven per werknemerslijn in blok 90001 “Bijdrage verschuldigd voor de werknemerslijn” met werknemerskengetal 847 met type 0.

De berekeningsbasis moet vermeld worden.

Als de DMFA wordt ingediend via web moet de berekeningsbasis ingevuld worden bij de verschuldigde bijdragen voor een betrokken werknemer.

Bijkomende informatie DmfAPPL - Bijdrage voor een sociale dienst

In DMFAPPL wordt de bijdrage voor een Sociale Dienst aangegeven per werknemerslijn in blok 90001 “Bijdrage verschuldigd voor de werknemerslijn”

  • met werknemerskengetal 845 met type 0 voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de provinciale en plaatselijke besturen
  • met werknemerskengetal 846 met type 0 voor de Sociale Dienst van de politie SSD-GPI
  • met werknemerskengetal 847 met type 0 voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst lokale besturen in Vlaanderen GSD-V

De berekeningsbasis moet vermeld worden.

Als de DMFA wordt ingediend via web moet de berekeningsbasis ingevuld worden bij de verschuldigde bijdragen voor een betrokken werknemer.