Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Geen akkoord

Werknemers onderworpen aan de Belgische wetgeving die door hun werkgever worden uitgestuurd om te gaan werken in een land waarmee België niet verbonden is door een socialezekerheidsverdrag, vallen niet meer onder de Belgische wetgeving. Indien de voorziene duur van de tewerkstelling evenwel niet meer bedraagt dan 6 maanden, blijven ze verplicht onderworpen aan de Belgische wetgeving, voor zover ze niet deelnemen aan het stelsel der overzeese sociale zekerheid. Ze worden verder bij de RSZ aangegeven zonder dat een detacheringsbewijs moet worden aangevraagd. Deze periode van 6 maanden kan worden verlengd met een nieuwe periode van 6 maanden, op voorwaarde dat de RSZ, Directie Internationale Betrekkingen, via tel. 02 509 59 59, contact@rsz.fgov.be, vóór het verstrijken van de eerste periode, van deze verlenging in kennis wordt gesteld. De RSZ zal na een gunstige beoordeling van de aanvraag een detacheringsdocument (K138bis) afleveren waarmee de werknemer kan aantonen dat hij verzekerd is in het Belgische socialezekerheidsstelsel. Let op! Dit document attesteert enkel dat de werknemer verder aan de Belgische sociale zekerheid onderworpen blijft, maar sluit niet uit dat een onderwerping in het werkland ook verplicht is.

Indien de duur van de tewerkstelling in het buitenland niet is bepaald, of is vastgesteld op meer dan 6 maanden, mogen deze werknemers niet bij de RSZ worden aangegeven. Indien ze dat willen, kunnen ze deelnemen aan het facultatieve stelsel van de overzeese sociale zekerheid.

Voor inlichtingen daarover kunt u terecht bij de RSZ/Overzeese Sociale Zekerheid, tel. 02 509 90 99, overseas@rsz.fgov.be.