Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Dimona voor socioculturele sector en de sport 'artikel 17'

 

De aanpassingen die nodig waren om deze aangifte in uren te kunnen doen, zijn operationeel vanaf 7 april 2022. Begin 2022 was het nog niet mogelijk deze aangifte te doen. Alle prestaties die voor de inwerkingtreding van de aanpassing van de Dimona-aangifte werden geleverd (prestaties vanaf 1 januari 2022) moeten met terugwerkende kracht worden uitgevoerd.

 

Vóór elke tewerkstelling in de socioculturele sector of sport is het noodzakelijk om een Dimona uit te voeren. Deze gebeurt in uren, behalve voor de werknemers bij de VRT, RTBF en de BRF voor de personen die in hun organiek kader zijn opgenomen, en daarenboven als artiest worden tewerkgesteld.

Dimona 'S17' - sport

Het gaat om een Dimona aangifte in uren, voor activiteiten die met sport te maken hebben

 

Dimona 'O17' - overige sectoren

Het betreft eveneens een Dimona aangifte in uren, voor alle activiteiten andere dan in de sport of voor de televisie.

 

Dimona 'T17' -  televisie

Zoals in het verleden gaat het hier nog steeds om een Dimona aangifte in dagen (met een maximum van 25 dagen). Wanneer een werknemer ook bij andere werkgevers actief zou zijn in de socioculturele sector of de sport, worden deze dagen geconverteerd naar uren waarbij 1 dag overeenkomt met 8 uur, ongeacht de prestatie gedurende de dag.


De Dimona-aangifte kan ten vroegste 15 dagen vóór het ingaan van het kwartaal van tewerkstelling worden uitgevoerd.