Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Vaste werknemers in de horeca

Deze doelgroepvermindering wordt voor een onbeperkt aantal kwartalen toegekend aan een werkgever uit de horecasector voor maximum vijf vaste voltijdse werknemers.

Betrokken werkgevers

Alle werkgevers die tegelijk aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Onder het paritair comité (302) voor het hotelbedrijf vallen.
 • Gemiddeld maximum 49 werknemers tewerkstellen tijdens de referteperiode. Hiervoor wordt de belangrijkheidscode gebruikt, net zoals bij de berekening van de bijdrage van 1,60%.
  Dit wil zeggen dat rekening gehouden wordt met alle werknemers in dienst van de werkgever (rechtspersoon) ongeacht de activiteit of het paritair comité waaronder ze ressorteren.
 • Gedurende het volledige kwartaal een bij de fiscus geregistreerd kassasysteem (GKS) gebruiken in alle vestigingseenheden met een horeca-activiteit waar er contact is met klanten. Ook wanneer het gebruik van de geregistreerde kassa voor het verkrijgen van het fiscale voordeel niet vereist is, is dit wel noodzakelijk om de doelgroepvermindering te kunnen toepassen.
 • Voor alle personeelsleden die werken in een vestigingseenheid waar er een horeca-activiteit wordt uitgevoerd in de brede zin van het woord (dus ook voor werknemers die niet ressorteren onder het paritair comité van de horeca) dagelijks begin- en einduur van de aanwezigheid registreren via het geregistreerd kassasysteem of het alternatieve systeem van aanwezigheidsregistratie (ASA). De registratie is niet van toepassing op de gelegenheidsarbeiders en ook niet op flexi-werknemers die in Dimona per dag worden aangegeven met vermelding van begin- en einduur.
  Opgelet: het geregistreerd kassasysteem (GKS) en het alternatieve systeem van aanwezigheidsregistratie (ASA) vervangen de Dimona niet.

Betrokken werknemers

De vermindering geldt voor maximaal 5 vaste voltijdse werknemers die vallen onder het paritair comité van de horeca. De vermindering kan niet worden toegepast voor gelegenheidswerknemers in de horeca, zelfs voor de dagen waarop de bijdragen worden betaald op het reële loon of het normale forfaitair loon.

Per kwartaal kan de werkgever kiezen voor welke werknemers hij de vermindering toepast. Deze werknemers moeten een voltijdse arbeidsovereenkomst hebben, maar moeten niet het hele kwartaal in dienst zijn.

Bedrag van de vermindering

De werkgever kan voor een onbeperkt aantal kwartalen aanspraak maken op de vermindering:

 • G9 per kwartaal voor werknemers die op de laatste dag van het kwartaal jonger zijn dan 26.
 • G10 per kwartaal voor andere werknemers.

Per kwartaal kan de werkgever (rechtspersoon) voor maximum 5 personen de vermindering toepassen, ook al stelt hij personeel tewerk in meerdere vestigingseenheden.

Te vervullen formaliteiten

Om de vermindering te kunnen toepassen moet u iedere dag van het kwartaal een aanwezigheidsregistratie verrichten via GKS of ASA en beschikken over een kassasysteem dat door de fiscus werd geregistreerd. Meer informatie hierover vindt u op www.geregistreerdkassasysteem.be.

Deze registratie is mogelijk via de geregistreerde kassa en/of een alternatief systeem ontwikkeld door de RSZ dat gerelateerd is aan Dimona:

 • Registratie via de kassa (GKS)
  • Het begin- en einduur van de aanwezige vaste werknemers wordt geregistreerd zoals een verkoop, met behulp van een Arbeid IN/Arbeid OUT-toets en met vermelding van het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid (INSZ).
 • Registratie via een alternatief systeem (ASA)
  • De werkgever kan het begin- en einduur ook registreren in de Dimona-aangifte, met een nieuwe functie die direct verbonden is met het nummer van de periode van de betrokken werknemer. Opgelet: dit systeem is complementair aan de Dimona-aangifte, maar vervangt die niet.
  • Grote verzenders kunnen de dagregistratie ook per batch doen.
 • Welk systeem gebruiken?
  • U bepaalt zelf op basis van uw eigen situatie (bijvoorbeeld de plaats van tewerkstelling van de werknemer) welk systeem u gebruikt. U kunt beide systemen eventueel ook combineren.

Opgelet: het geregistreerd kassasysteem (GKS) en het alternatieve systeem van aanwezigheidsregistratie (ASA) vervangen de Dimona niet.

 

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - aangifte vermindering voor vaste werknemers in de Horecasector

Vanaf 1/2014 wordt de doelgroepvermindering voor vaste werknemers in de Horecasector aangegeven in blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met volgende gegevens:

Vermindering Horeca*

Forfait/bedrag

Duur

Verminderingscode

Berekeningsbasis

Bedrag van de vermindering

vaste werknemers jonger dan 26 jaar

G9 (800€)

onbeperkt

3900

/

ja

vaste werknemers van 26 jaar of ouder

G10 (500€)

onbeperkt

3900

/

ja

* voor maximum 5 werknemers per kwartaal en per werkgever.