Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Maatregelen non-profit

Dit gegeven duidt aan dat de werknemer aangeworven werd in het kader van een tewerkstellingsmaatregel voor de non-profitsector

De werkgevers uit de non-profit moeten in dit veld code '8' (laaggeschoolde jongere, tewerkgesteld in de social profitsector in uitvoering van het generatiepact) invullen wanneer de werknemer aangeworven werd in het kader van de maatregel tot bevordering van de tewerkstelling van laaggeschoolde jongeren in de non-profit. Deze jongeren tellen niet mee voor het bereiken van het contingent jongeren in het kader van de jongerenverplichting.
Deze code wordt retroactief ingevoerd vanaf het 1ste kwartaal 2007.

 

Uitsluitend de provinciale en plaatselijke besturen kunnen de codes 3, 6, 10 en 11 aangeven:

  • Code 3 = werknemer die een opleiding volgt in het kader van het opleidingsproject tot verpleegkundigen
  • Code 6 = contractuele werknemer, aangeworven ter vervanging van een werknemer die een opleiding volgt in het kader van het opleidingsproject tot verpleegkundigen;
  • Code 10 = werknemer aangeworven in het kader van het sectoraal akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren (geen vervanger van werknemer die geniet van de toekenning van bijkomend verlof vanaf 52 jaar);
  • Code 11 = werknemer aangeworven ter vervanging van een werknemer die geniet van de toekenning van bijkomend verlof vanaf 52 jaar – sectoraal akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren.

De provinciale en plaatselijke besturen kunnen ook de eerder vermelde code 8 aangeven.