Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Ziekteperiode statutair personeelslid in de openbare sector

 

Indien de rechthebbende op kinderbijslag een statutair personeelslid is dat meer dan 6 maanden afwezig is wegens ziekte, geniet het rechtgevende kind mogelijk een verhoogde kinderbijslag vanaf de 7de maand.

Wordt eveneens beschouwd als een periode van ziekte die mogelijk recht geeft op een verhoogde kinderbijslag:

  • de periode van disponibiliteit wegens ziekte;
  • het deeltijds hervatten van de arbeidsactiviteit met toestemming van de adviserende geneesheer na een periode van volledige afwezigheid wegens ziekte;
  • de periode van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% ingevolge een arbeidsongeval of een beroepsziekte.

In deze zone wordt de datum vermeld vanaf wanneer het statutair personeelslid meer dan 6 maanden afwezig is wegens ziekte. De in te vullen datum is niet de eerste dag ziekte, maar de eerste dag na de periode van 6 maanden afwezigheid wegens ziekte.