Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Koopkrachtpremie bijdrage

Vanaf 1 augustus 2021 bestaat de mogelijkheid voor ondernemingen om over te gaan tot toekenning van een éénmalige coronapremie, vrij van socialezekerheidsbijdragen. De wet van 29 juli 2021 voorziet een bijzondere werkbijdrage op deze premie.

Een koninklijk besluit van 23 april 2023 opent vanaf 1 juni 2023 de mogelijkheid voor ondernemingen om over te gaan tot toekenning van een niet-onderworpen éénmalige koopkrachtpremieDe wet van 24 mei 2023 voorziet eveneens een bijzondere werkgeversbijdrage op deze premie

Betrokken werkgevers

De premie kan toegekend worden zowel door werkgevers uit de privésector als door werkgevers uit de openbare sector.

 

Werknemers

Het betreft alle werknemers die een koopkracht/coronapremie uitgekeerd hebben gekregen.

 

  • Voor studenten onder solidariteitsbijdrage gebeurt de aangifte op dezelfde manier als voor de gewone werknemers.
  • De aangifte voor werknemers die het kwartaal van uitreiking niet meer in dienst zijn, gebeurt via een bijzondere bijdrage niet gebonden aan een natuurlijke persoon. Enkel de totaalsom van de uitgereikte coronapremiecheques van het niet langer in dienst zijnde personeel en het bedrag van de bijzondere bijdrage moet worden vermeld.

 

Bedrag van de bijdrage

De bijdrage bedraagt 16,50 % van de uitgekeerde koopkracht/coronapremie. De premie als papieren cheques of als credit op een koopkracht/coronapremiechequerekening, kan in schijven worden uitgekeerd, respectievelijk gecrediteerd.

De bijzondere bijdrage is verschuldigd telkens als koopkracht/coronapremiecheques worden uitgekeerd of de elektronische koopkracht/coronapremiechequerekening wordt gecrediteerd.

 

De bijzondere bijdrage voor coronapremiecheques uitgereikt in de periode 1 januari 2022 - 31 maart 2022, moet worden aangegeven tijdens het 4de kwartaal 2021.

De bijzondere bijdrage voor de koopkrachtpremie uitgereikt in de periode 1 januari 2024 - 31 maart 2024, moet worden aangegeven tijdens het 4de kwartaal 2024 2023.