Info
Er is een tussentijdse instructie beschikbaar:Coronapremie - verduidelijkingen en update (20/12/2021)

Coronapremie bijdrage

Vanaf 1 augustus 2021 bestaat de mogelijkheid voor ondernemingen om over te gaan tot toekenning van een éénmalige coronapremie, vrij van socialezekerheidsbijdragen. De wet van 29 juli 2021 voorziet een bijzondere werkbijdrage op deze premie.

 

Betrokken werkgevers

De premie kan toegekend worden zowel door werkgevers uit de privésector als door werkgevers uit de openbare sector.

Werknemers

Het betreft alle werknemers die een coronapremie uitgekeerd hebben gekregen.

  • Voor studenten onder solidariteitsbijdrage gebeurt de aangifte op dezelfde manier als voor de gewone werknemers.
  • De aangifte voor werknemers die het kwartaal van uitreiking niet meer in dienst zijn, gebeurt via een bijzondere bijdrage niet gebonden aan een natuurlijke persoon. Enkel de totaalsom van de uitgereikte coronapremiecheques van het niet langer in dienst zijnde personeel en het bedrag van de bijzondere bijdrage moet worden vermeld.
  • Voor de coronapremies uitgereikt tijdens het 3de kwartaal 2021, kan de bijzondere bijdrage via een wijzigende aangifte retroactief aangegeven worden.

Bedrage van de bijdrage

De bijdrage bedraagt 16,50 % van de uitgekeerde coronapremie. De premie als papieren cheques of als credit op een coronapremiechequerekening, kan in schijven worden uitgekeerd, respectievelijk gecrediteerd.

De bijzondere bijdrage is verschuldigd telkens als coronapremiecheques worden uitgekeerd of de elektronische coronapremiechequerekening wordt gecrediteerd.

 

Bijkomende informatie DMFA/DMFAPPL - aangifte van de coronapremie bijdrage

In DMFA en DMFAPPL, wordt in het derde en vierde kwartaal 2021 de bijdrage op de Coronapremie aangegeven op het niveau van de werknemerslijn (blok 90001)

  • onder werknemerskengetal bijdrage 801
  • met het type 0

Er wordt geen nieuwe looncode gecreëerd. De berekeningsbasis (= het bedrag van de Coronapremie) moet ingevuld worden.

Indien de aangifte van de premie gebeurt via een bijdrage niet gebonden aan een natuurlijke persoon, dan wordt eveneens werknemerskengetal 801 gebruikt.