Type leerling

Vanaf het 4de kwartaal 2019 moet enkel de aanduiding type '1' gebruikt worden voor de leerlingen alternerend leren die beantwoorden aan de 6 criteria voor het alternerend leren:

1 = leerling - alternerend leren.