Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Regionale tewerkstellingsmaatregel

Deze zone geeft aan of de tewerkstelling van de werknemer uitgevoerd wordt in het kader van een regionale tewerkstellingmaatregel.

Vanaf 1 januari 2021 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de doelgroepverminderingen 'langdurig werkzoekenden - doorstromingsprogramma' en 'langdurig werkzoekenden - SINE' stopgezet en vervangen door een premie uitbetaald door Actiris aan de werkgever, om de loonkost te verlagen. Het gaat om ondernemingen die erkend zijn als sociale onderneming én gemandateerd als sociaal inschakelingsbedrijf. Om erkend en gemandateerd te zijn, moet de sociale zetel of een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gesitueerd zijn. Het is dus mogelijk dat een premie verkregen wordt voor een werknemer tewerkgesteld buiten het Brussels Hoofdstedelijke Gewest door een onderneming met sociale zetel in het Hoofdstedelijk Gewest, of door een onderneming met een sociale zetel in een andere regio voor de tewerkstelling van een werknemer in een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

B = Maatregel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor inschakelingsbanen in de sociale economie