Formaliteiten in het kader van de multifunctionele aangifte

Vanaf het 1ste kwartaal 2014 moet een 'identificatienummer van de lokale eenheid' voor iedere tewerkstelling en voor elk kwartaal op het niveau van de tewerkstellingslijn worden opgegeven. Afhankelijk van de vestigingseenheid (VE) kunnen bepaalde werkgeversbijdrageverminderingen aangevraagd worden.