Minnelijk afbetalingsplan COVID-19

 

Crisismaatregel COVID-19

De ondernemingen waarop de coronacrisis een economische weerslag heeft en zo moeilijkheden veroorzaakt voor het betalen van de socialezekerheidsbijdragen, kunnen een minnelijk afbetalingsplan vragen aan de RSZ op basis van de problematiek rond het coronavirus voor het 1ste en het 2de kwartaal 2020.

In het kader van de  corona-crisis zijn er dus 2 benaderingen om tegemoet te komen aan de betalingsmoeilijkheden van ondernemingen.

Enerzijds is er het klassieke minnelijk afbetalingsplan dat geldt voor alle kwartalen en rechtzettingen. Het maximale uitstel loopt over 24 mensualiteiten met toepassing van sancties van laattijdigheid. Deze zijn begrepen in de betalingsmodaliteiten, met mogelijke kwijtschelding a posteriori wanneer de bijdragen betaald zijn.

Anderzijds voorziet het koninklijk besluit nr. 17 in een uitstel van betaling via een bijzonder afbetalingsplan voor de bijdragen van het 1ste kwartaal 2020, voor de afrekening van het vakantiegeld 2019 en voor de bijdragen van het 2de kwartaal 2020, dat loopt over maximaal 24 mensualiteiten, zonder toepassing van sancties  voor zover de modaliteiten gerespecteerd worden. Als de afbetalingsmodaliteiten niet worden gerespecteerd, worden deze sancties alsnog in rekening gebracht.

Praktisch gezien, moet de werkgever naar de pagina 'minnelijk afbetalingsplan' op de portaalsite gaan en het vragenformulier invullen. Bij het puntje 'uw motivatie', moet hij uitleggen hoe zijn onderneming financieel  getroffen werd door de coronacrisis.