Bijdrage in het kader van sociale toelage II voor de lokale politie

Deze bijdrage mag enkel ingegeven worden door de lokale politiezones.

Het gaat om een bijdrage niet gebonden aan een natuurlijke persoon, die vastgesteld is per politiezone.