Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Brexit

Sinds 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) niet langer een lidstaat van de Europese Unie maar een 'derde Staat'.

Gedurende een transitieperiode in het jaar 2020 bleef het volledige Europese recht wel nog steeds van toepassing via een tussen de Europese Unie (EU) en het VK gesloten terugtrekkingsakkoord (WA). Dit hield in dat de verordeningen inzake de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels integraal van toepassing bleven in grensoverschrijdende situaties tussen de EU lidstaten en het VK tot 31 december 2020.

Vanaf 1 januari 2021 gelden de fundamentele Europese beginselen van het vrij verkeer (o.a. personen en diensten) niet meer in het VK.

Met ingang van 1 januari 2021 is een handels-en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd koninkrijk in werking getreden. Deze regelt via een Protocol de socialezekerheidsaspecten van een grensoverschrijdende situatie EU-VK die niet onder de 'uitlooprechten' van het WA blijft vallen.

Meer informatie bevindt zich op volgende pagina: BREXIT: bepaling van de bevoegde Staat inzake sociale zekerheid vanaf 2021.