Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Context

De manier waarop de overheid vandaag gegevens verzamelt voor de sociale zekerheid, werd meer dan 20 jaar geleden geregeld om tegemoet te komen aan de noden van toen. Vandaag ziet onze maatschappij er anders uit, en dat vraagt om nieuwe oplossingen. In dit kader heeft de RSZ in samenwerking met andere socialezekerheidsinstellingen het project 'eGov 3.0' opgestart.

Het project formuleert antwoorden op:

  • de vraag om meer gebruiksvriendelijke en snellere systemen,
  • de veranderingen in traditionele begrippen waarmee de sociale zekerheid werkt – inkomen, statuut, arbeidstijd, gezinsvormen en huishoudens, ten laste zijn, en meer,
  • de sterke verhoging van de internationale mobiliteit van burgers,
  • de groeiende digitale kloof, en
  • de snelle technologische evolutie van de laatste jaren.

Een 'centrale datalaag' biedt een antwoord op veel van de noden die hierboven vermeld staan. Concreet streven we naar een digitale dienstverlening die gebaseerd is op de gegevens die nodig zijn om de socialezekerheidsrechten van een burger te regelen.

De datalaag wordt gevoed door werkgevers, hun dienstverleners en instellingen op alle niveaus