Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Berekening van het aantal werknemers op het einde van het kwartaal

De belangrijkste gegevens in de statistische bestanden van de RSZ hebben betrekking op het aantal werknemers dat tewerkgesteld is op het einde van het kwartaal. Deze berekeningen gebeuren zowel voor de werkgever in zijn geheel, als voor zijn werkgeverscategorie(ën) en ook voor zijn vestiging(en) (VE).

Elk persoon die voorkomt op de kwartaalaangifte wordt meegeteld als werknemer tewerkgesteld op het einde van het kwartaal als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • er is op zijn minst één tewerkstellingslijn op de aangifte
  • die geen betrekking heeft op verbrekingsvergoedingen of op een volledige onderbreking van de carrière
  • waarvan de datum einde tewerkstelling niet eerder valt dan de laatste dag van het kwartaal.
  • en waarin op zijn minst één dag aangegeven wordt met een gewone code of een indicatieve code met uitzondering van code 30 (onbezoldigde verlofdag).

Voor sommige occasioneel tewerkgestelde werknemers, die niet in aanmerking komen voor de vaststelling van de bijdrage van 1,60%, wordt de telling gebaseerd op de laatste week van het kwartaal; op attesten van tewerkstelling wordt het aantal van deze werknemers afzonderlijk vermeld.