Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Afwijking aanvullende pensioenregeling

 

Federale contractuele werknemers

Bepaalde personeelsleden behoren niet tot het toepassingsgebied van de federale 2de pensioenpijler en worden niet automatisch uitgesloten. Om deze personeelsleden te kunnen onderscheiden, moeten zij met een code '1' worden aangeduid in deze zone.

Het betreft onder andere:

  • contractuele personeelsleden met een voordeligere, historische pensioenregeling. Zij kunnen echter op elk moment ervoor kiezen om over te stappen naar de federale 2de pensioenpijler;
  • contractuele personeelsleden die afwezig zijn in een statutaire functie om hun contractuele functie uit te oefenen en nog steeds pensioenrechten opbouwen in deze statutaire functie; de contractuele functie komt in dat geval niet in aanmerking voor de federale tweede pensioenpijler.

Sommige werknemers met een overlevingspensioen hebben recht op de aanvullende pensioenregeling voor de federale openbare sector. Zij moeten worden aangegeven met een code '3'.

Gepensioneerde werknemers

Voor sommige oudere werknemers die op wettelijk pensioen zijn gegaan vóór 1 januari 2016, wordt het aanvullend pensioen verder opgebouwd via de Bestaanszekerheidsbijdragen. Voor werknemers die vóór 1 januari 2016 op pensioen zijn gegaan moet de code '1' eveneens worden aangeduid als het aanvullend pensioen niet verder wordt opgebouwd, anders is de bijdrage verplicht.

 

Werknemers van provinciale en plaatselijke besturen en aanverwante werkgevers uit de privésector

Een aantal contractuele werknemers zijn de aanvullende pensioenbijdrage voor de aanvullende pensioenplannen 'Prolocus', 'Provant' en 'Ethias Pension Fund PPO' niet verschuldigd, maar worden in de DmfA niet automatisch uitgesloten. Het betreft onder andere:

  • het personeel van de federale gezondheidssectoren dat het plaatselijk bestuur uitgesloten heeft van de 2de pensioenpijler;
  • de personeelsleden die na 1 januari 2016 aangesloten werden bij de aanvullende pensioenregeling en activiteiten uitoefenen terwijl zij reeds van een wettelijk pensioen genieten;  
  • de studenten en de vrijwilligers die de maximale tewerkstellingsduur voor de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen overschrijden en die als contractueel aangegeven worden in de DmfA.

Deze personeelsleden moeten met de code '1' aangeduid worden. Hierdoor worden zij uitgesloten van de bijdrage voor deze pensioenplannen

Een werknemer met een aanvullend pensioenplan van 'Provant' tewerkgesteld bij een werkgever met meerdere aanvullende pensioenplannen, moet aangegeven worden met de code '2'