Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Vrijgevigheden

Sommige voordelen zijn echte vrijgevigheden, en om die reden geen loon. Om als vrijgevigheid beschouwd te worden, moet het in elk geval gaan om

  1. voordelen die de werkgever spontaan toekent naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis
    • ofwel in de onderneming (bv. het 50-jarig bestaan van de onderneming)
    • ofwel in het persoonlijk leven van de werknemer (bv. grote brandschade aan het huis van de werknemer,...),
  2. voor zover er in de onderneming geen traditie bestaat om dergelijke voordelen toe te kennen,
  3. er in hoofde van de werknemer geen enkel recht op kan worden uitgeoefend,
  4. en er geen rechtstreeks verband met de dienstbetrekking bestaat.